Om oss

Samfunnsoppdraget til Pasient- og brukerombudet er å arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet. I tillegg skal vi bidra til å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten.

Om oss

Pasient- og brukerombudet er uavhengig og vi står fritt til å uttale oss om forhold som vi mener må endres for å gi pasienter og brukere bedre helse- og omsorgstjenester.

Arbeidsområdet vårt omfatter den statlige spesialisthelsetjenesten, fylkeskommunale tannhelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Ordningen med pasient- og brukerombud er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8 (lovdata.no).

Organisering

Vi har 15 kontor fordelt over hele landet. Hvert kontor og medarbeiderne der, ledes av et ombud.

Jannicke Bruvik er nasjonalt koordinerende ombud for ordningen, og er nasjonal talsperson for Pasient- og brukerombudet. 

Jan Morten Berntsen er administrativ leder av Pasient- og brukerombudet, og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Årsmeldinger

Pasient- og brukerombudet gir hvert år ut en felles nasjonal årsmelding på bokmål, nynorsk og nordsamisk. Årsmelding 2023 ble publisert 15. februar 2024

Informasjonsmateriell

Du kan laste ned brosjyrer og plakater rettet mot pasienter, brukere og pårørende. De finnes på flere språk.

Se vårt informasjonsmateriell

Logo og designmanual

Last ned Pasient- og brukerombudets felles designmanual

Du finner også logoen vår i designmanualen. I tillegg kan den lastes ned her:
Logo til bruk på hvit bakgrunn(PNG)
Logo til bruk på svart bakgrunn (PNG)
Monokrom burgunder logo (PNG)

Ta kontakt med redaksjonen@pobo.no ved behov for logo i andre format

Presse

Kontaktpersoner for mediehenvendelser, pressebilder, skjema for fritak av taushetsplikt mm. finner du her.

Informasjon for pressen

 

Vil du vite mer eller kontakte oss?