Samiske pasienter skal få bedre hjelp

Pasient- og brukerombudet skal styrke sine tjenester overfor den samiske befolkningen. Nå skal en egen rådgiver med særlig ansvar for å følge opp disse pasientene ansettes.

Samiske pasienter skal få bedre hjelp

– Dette har vi arbeidet med over lang tid og endelig har vi ute en full, fast stilling med hovedansvar for å følge opp samiske pasienter, brukere og pårørende. Personen vi ser etter må ha god kunnskap om samisk språk og kultur. Vi vet at det er stort behov for en slik ressurs, og er sikker på at dette vil komme en sårbar pasientgruppe til gode, sier administrativ leder i Pasient- og brukerombudet, Jan-Morten Berntsen.

Valgfritt fjernkontor
– Vår nye kollega skal være tilgjengelig for samiske pasienter i hele landet, sier pasient- og brukerombud i Troms og Finnmark, Mette Eriksen, som blir nærmeste leder for den som får jobben.

Mette og medarbeiderne holder til i Hammerfest, men understreker at den nyopprettede stillingen kan ha kontorplass både i Trondheim, Bodø og Tromsø, der Pasient- og brukerombudet også har lokalkontor.

– Vi skal stå parat med kontorplass, så den som ender opp med denne unike muligheten er selvsagt hjertelig velkommen til oss, sier Runar Finvåg, Odd-Arvid Ryan og Elin Hagerup, alle ombud ved sine respektive kontor.

Lettere med hjelp på eget språk?
Den samiske befolkningen har rett en språklig og kulturelt tilrettelagt helsetjeneste, men det oppstår utfordringer når de møter en helsetjeneste med liten kunnskap om samisk språk og kultur. Blant annet fordi muligheten til å bruke eget språk er liten, noe som utfordrer kvaliteten på tjenesten og dessverre kan gi økt risiko for feil behandling.

– Det er synd dersom Pasient- og brukerombudet også skulle være et sted å ikke bli møtt og forstått for den samiske befolkningen. Fordi en stor del av jobben vår er å gi råd og veiledning om rettigheter pasienter har i møte med tjenesten, er det spesielt viktig at ikke språk skal hindre samiske pasienter fra å få hjelp fra oss, understreker Eriksen, og legger til;

–  Vi ønsker å løfte frem samiske problemstillinger i helsetjenesten, derfor må den vi ansetter ha god kjennskap til samisk språk og kultur. I tillegg ser vi på dette som en etterlengtet mulighet til å øke kompetansen om den samiske befolkningen på alle nivå i helse- og omsorgstjenesten. Stillinger som dette vokser ikke på trær, vi trenger en dyktig medarbeider som får en unik rolle til å bidra i dette arbeidet.Nysgjerrig på å få vite mer?
Ta kontakt med Mette Eriksen 986 95 520, eller Jan-Morten Berntsen 984 92 915