Pasient- og brukerombudet får 3 millioner ekstra i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen styrker Pasient- og brukerombudets budsjett for at tilbudet vårt til pasienter og brukere i hele landet skal opprettholdes.

Les mer på regjeringen.no

– Jobben vi gjør blir lagt merke til, og bevilgningen gir et tydelig signal fra politisk hold med ønske om en sterk pasient- og brukerombudsordning som har gode og likeverdige tjenester i hele landet, sier nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud, Jannicke Bruvik.

De siste årene har Pasient- og brukerombudet hatt en krevende økonomisk situasjon.

– Vi har sagt ifra og regjeringen har gjort noen grep. Nå fortsetter vi jobben med å videreutvikle organisasjonen slik at vi kan gi et enda bedre tilbud til de som trenger oss, forteller Bruvik.