Full gjennomgang av varselordningene til Helsetilsynet og Ukom

Pasient- og brukerombudet er med i Varselutvalget, et nytt utvalg som skal gå gjennom varselordningene til Helsetilsynet og Ukom. – En unik mulighet for oss å påvirke hvordan varselordningene kan bli enda bedre, sier Jannicke Bruvik.

Nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud Jannicke Bruvik er utvalgt til Varselutvalget. De skal se på hvordan ordningene blir praktisert i dag og hvordan de blir fulgt opp av virksomhetene, Helsetilsynet og Ukom, samt hvilke konsekvenser dette har for Statsforvalteren.

Pasient- og brukerombudet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon representerer pasient- og brukererfaringene i utvalget, der første møte var tirsdag 3. mai.

– Allerede i første møte ble det tydelig at det er stor interesse for vårt arbeid, og vi vil trolig bli bedt om å holde innlegg for resten av utvalget. Dette er en tydelig anerkjennelse av arbeidet vi gjør i Pasient- og brukerombudet, sier Jannicke.

Samle erfaring fra hele landet
Selv om hun skal ha en selvstendig stemme i utvalget, mener hun at det er vårt samlede erfaringsgrunnlag som er viktig. Derfor er det et ønske fra nasjonalt koordinerende ombud å sparre med sine kollegaer om utfordringer som bør løftes frem i foraet.

– Pasient- og brukerombudet har informasjon både om hvordan varselordningene oppleves av dem som er berørt og ser saker som løftes, saker som glipper og saker som behandles lokalt. Den kunnskapen er unik i Varselutvalget, så vår stemme og våre erfaringer vil være viktige for det endelige resultatet, understreker hun.

Godt sammensatt gruppe
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol, innledet møtet der hun blant annet vektla ønsket om en vurdering av dagens ordning, og om og i hvilken grad de fungerer etter intensjonen.

Les også:Varselutvalgets mandat

– Dette utvalget mener jeg har riktig og nødvendig kompetanse for å kunne svare på de problemstillingene som ligger i mandatet. Jeg er svært glad for at vi nå skal få en grundig utredning som jeg tror vil gi oss et godt grunnlag i vårt arbeid videre med å styrke sikkerheten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten, sier Kjerkhol i en pressemelding fra regjeringen.no


Varselutvalget består av disse medlemmene:
•    Stein A. Ytterdahl, pensjonist, tidligerere statsforvalter i Agder og tidligere ordfører i Farsund (leder)
•    Per Oretorp, FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) ved assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN
•    Jannicke Bruvik, koordinerende Pasient- og brukerombud 
•    Jan Helge Dale, kommunelege og fastlege i Kinn kommune
•    Tove Hovland, seniorrådgiver i Tønsberg kommune i avdeling: Kvalitet og internkontroll og tidligere kommunaldirektør
•    Tonje Elisabeth Hansen, fagsjef på Nordlandssykehuset
•    Jan Petter Odden, fagdirektør ved Lovisenberg Diakonale sykehus
•    Gro Berntsen, professor ved Norwegian Centre for E-health Research 
•    Kristin Cordt-Hansen, ass. direktør i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
•    Charlotta George, sakkyndig i pasientsikkerhet ved Socialstyrelsen i Sverige