Faglige fokusområder 2021-22: Gjøre ordningen kjent for unge mellom 16-20 år

Pasient- og brukerombudet har felles faglige fokusområder der ulike deler av helse- og omsorgstjenestene settes i fokus.

Faglige fokusområder 2021-22: Gjøre ordningen kjent for unge mellom 16-20 år

Vi har over flere år sett at en svært liten del av de som henvender seg til oss er unge. Derfor er hovedmål for fokusområdet for 2021 og 2022 å gjøre Pasient- og brukerombudsordningen kjent for personer i alderen 16-20 år. 

Tidligere fokusområde: Fokusområde for 2019 var helsetjenester for brukere av kommunale psykiske helsetjenester. Les vår oppsummering.