Anna Ryymin blir nytt pasient- og brukerombud i Oslo

Ryymin skal være pasient- og brukerombud for innbyggerne i Oslo og Viken, i tillegg til sosial- og eldreombud for innbyggerne i Oslo. 

Anna Ryymin blir nytt pasient- og brukerombud i Oslo

Foto: Sturlason/Oslo kommune


– Vi ser frem til et tett samarbeid, og gleder oss til å bli kjent . Velkommen til en veldig spennende, variert og meningsfull arbeidshverdag. Du får gode og dyktige kollegaer både i Oslo og ved kontorene våre i hele landet, sier administrativ leder for Pasient- og brukerombudet og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jan Morten Berntsen.

Anna kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i bydel Gamle Oslo, der hun leder avdelingen med ansvar for helse- og omsorgstjenester til bydelens innbyggere. Hun starter i stillingen 1. oktober og er ansatt i en åremålsperiode på seks år. Hun tar over etter Anne-Lise Kristensen som har vært ombud i 12 år.


FAKTA:

  • Pasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta pasientens, brukerens og pårørendes behov, interesser og rettssikkerhet overfor statlig og kommunal helse- og omsorgstjeneste. 
  • Pasient- og brukerombudet er en statlig organisasjon som ligger under Helsedirektoratet.
  • Vi har 15 kontor lokalisert i hele landet.
  • Kontoret i Oslo gir også ombudstjenester til brukere av NAV sosialtjenesten og barneverntjenesten i Oslo kommune.