6 millioner mer til Pasient- og brukerombudet

Pengene skal blant annet gå til enklere digital kommunikasjon med pasientene, og satsing på bedre rådgivning til den samiske befolkningen.

Regjeringen foreslår at Pasient- og brukerombudet får 6 millioner kroner ekstra til å fortsette arbeidet med pasienters behov og interesser for å ivareta rettssikkerheten i møte med helse- og omsorgstjenesten. Det kommer frem i Statsbudsjettet for 2023, som ble lagt frem i dag.

Les mer på regjeringen.no 

– Dette er en anerkjennelse av jobben vi gjør, og en bekreftelse på at vi er på rett vei med de grepene som er tatt rundt å samle Pasient- og brukerombudet mer som én felles organisasjon. Sammen forsøker vi hele tiden å finne de beste måtene å sikre pasienter og brukere den hjelpen de trenger, sier administrativ leder Jan Morten Berntsen og nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud, Jannicke Bruvik.

Hva går de til?
Pengene skal brukes til å utvikle en enda bedre tjeneste.

– I en tøff tid med ansettelsesstopp, har vi allerede jobbet mye med hvordan arbeide mer effektivt med de ressursene vi har. Med denne styrkingen opprettholdes tilbudet vårt, og vi kan fortsette jobben internt med kontinuerlig forbedring slik at vi gir et godt tilbud i hele landet.

Berntsen og Bruvik forteller at Pasient- og brukerombudet raskt skal øke innsatsen for å nå den samiske befolkningen, samt videreutvikle trygg og enkel digital dialog med befolkningen.

Takknemlig
Å være der for de som trenger tjenestene våre uavhengig av hvor de bor, og gi likeverdig tilgang på råd, veiledning og annen hjelp, er prioriterte oppgaver hos oss.

– Vi har jobbet hardt over tid for å vise frem hvordan vi gjør det. Nå tolker vi det som at innsatsen blir sett og hørt, det gir ekstra motivasjon til å fortsette systematisk med det. Vi er svært takknemlige for at Pasient- og brukerombudet styrkes, på egne av alle de pasientene, brukerne og pårørende som kontakter oss, forteller de to.

Statsbudsjettet skal vedtas av Stortinget i desember.