40 50 16 00 er Pasient- og brukerombudets nye felles telefonnummer

Når du ringer 40 50 16 00 blir du automatisk dirigert direkte til det nærmeste av de 15 kontorene våre i hele landet, ut fra hvor du befinner deg.

Nummeret kommer i tillegg til de allerede eksisterende numrene vi har lokalt, og erstatter dermed ingen av de gamle. Du kan derfor fremdeles ringe direkte til det ombudskontoret du ønsker å nå, en oversikt over disse finner du her.