Lørdag 20. september 2014 Kl: 19:58
Søk :
  Saker : Nyheter : Alle :
Pasientombudet RSS Feed De siste nyhetene via RSS
Snarvei :
Pasient- og Brukerombudet

OM PASIENT- OG BRUKEROMBUDET


Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Hvis du har erfaringer og opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor. Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.

Retten til medvirkning ved gjennomføring av helsehjelpen, og litt til…
17.03.11, av: Jørn Vegar Jensbak

Skrevet av rådgiver May Britt Solhøi

 

 

For kort tid siden ble ombudet kontaktet av en pasient som hadde vært til konsultasjon ved en kirurgisk poliklinikk. Pasienten skulle fjerne flere fettkuler på mage og rygg. Hun hadde fått utført tilsvarende inngrep tidligere og mente hun var forberedt på det som ventet. Denne gangen opplevde pasienten at hun ikke fikk skikkelig bedøvelse, og at kirurgen i tillegg var hardhendt. Pasienten forsøkte å gi uttrykk for egne synspunkter og dele tidligere erfaring, men ble ikke hørt verken av kirurgen eller annet tilstedeværende helsepersonell.

 

På grunn av smertene måtte pasienten be kirurgen avbryte inngrepet. Hun hadde bare fått fjernet en av kulene. Hun fikk også sterke smerter i etterkant av behandlingen. Pasienten ba ombudet om hjelp til å klage. Hun ønsket å få en forsikring om at hun kunne få samme behandling som tidligere, dvs. annen smertelindring. Det var også pasientens uttrykkelige ønske at klagen ble framsatt skriftlig da norsk ikke var pasientens morsmål og hun ønsket å unngå misforståelser. Hun forsto ikke alt som ble sagt under inngrepet, og hun satt igjen med et inntrykk av at personalet snakket om henne på en lite fordelaktig måte. Det kom også fram at pasienten hadde fått ny time to dager seinere, og at hun var svært engstelig for at behandlingen skulle gjenta seg.

 

Det ble utformet en formell, skriftlig klage som ble stilet til sykehuset. Ombudet viste til pasientens rett til medvirkning og informasjon samt til pasientens konkrete erfaringer. Man ba om at det ble tatt hensyn til pasientens tidligere erfaring og ønsker for  behandlingen. Det var urealistisk at klagen ville nå poliklinikken innen neste konsultasjon to dager seinere. Klagen ble derfor sendt på vanlig måte mens pasienten samtidig fikk sin kopi av klagen med seg. Vi avtale at pasienten kunne ta med sin kopi til konsultasjonen og vise den fram der. Det viste seg at dette virket utmerket. Pasienten ga ombudet tilbakemelding om at hun hadde fått gjennomført inngrepet slik hun ønsket og at møtet med helsepersonellet hadde vært positivt. Hun følte seg godt ivaretatt under inngrepet og var også fornøyd med ombudets bistand i saken.

Pasient- og brukerombudet er ikke ansvarlig for innholdet hentet fra eksterne nettsider.
Design by : Sommerseth Design
Powered by : Adrem Publish
Pasient- og brukerombudet
Webredaktør : Kjell J. Vang (Pasient- og brukerombudet for Nord-Trøndelag)
Redaktør : Runar Finvåg (Pasient- og brukerombudet for Møre og Romsdal)