Tirsdag 30. september 2014 Kl: 19:51
Søk :
  Saker : Nyheter : Alle :
Pasientombudet RSS Feed De siste nyhetene via RSS
Snarvei :
Pasient- og Brukerombudet

OM PASIENT- OG BRUKEROMBUDET


Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Hvis du har erfaringer og opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor. Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.

Manglende oppfølging ga erstatning
13.02.12, av: Pål Koren Pedersen

En pasient som ikke ble fulgt godt nok opp på sykehuset, fikk erstatning.

En pasient ved Sørlandet sykehus fikk store og smertefulle liggesår på grunn av mangelfull pleie etter en operasjon. Som følge av dette ble pasientens opptrening betydelig forsinket og perioden med sårpleie ble svært lang og komplisert. Pasienten klarte ikke å nyttiggjøre seg planlagt rehabilitering. Ombudet hjalp med å søke erstatning.

Norsk pasientskadeerstatning kom til at det var svikt i den pleie og behandling som sykehuset ga etter operasjonen. Pasienten fikk derfor erstatning for de merutgifter som fulgte av den vanskelige rehabiliteringen.

Pasient- og brukerombudet påpeker viktigheten av gode rutiner i postoperativ fase og betydningen av å være lydhør overfor de signaler pasienter gir om sin egen tilstand.

Pasient- og brukerombudet er ikke ansvarlig for innholdet hentet fra eksterne nettsider.
Design by : Sommerseth Design
Powered by : Adrem Publish
Pasient- og brukerombudet
Webredaktør : Kjell J. Vang (Pasient- og brukerombudet for Nord-Trøndelag)
Redaktør : Runar Finvåg (Pasient- og brukerombudet for Møre og Romsdal)