Tysdag 23. september 2014 Kl: 4:14
Søk :
  Saker : Nyhende : Alle :
Pasientombudet RSS Feed Dei siste nyhenda via RSS
Snarveg :
Pasient- og Brukerombudet

PASIENT- OG BRUKAROMBODET


Dersom du ønskjer brosjyrar tilsendt, kan du kontakte Helse- og sosialombodet i Oslo eller Pasient- og brukarombodet i ditt eige fylke. Brosjyrar blir sende vederlagsfritt. På denne sida finn du elektroniske brosjyrar på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk. Telefonnummera i brosjyrane kan vere endra. Dei rette nummera finn du på sidene til pasient- og brukaromboda i fylka, sjå "Snarveg" øvst på sida.

Pasient- og brukarombodet skal arbeide for å ta hand om pasienten og brukaren sine behov, interesser og rettstryggleik overfor helsetjenesta og sosialtjenesta, og for å betre kvaliteten i tenestene.

Dersom du har opplevd noko i helse- og sosialtenesta som du ønskjer å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukarombodet i fylket der du bur. Ombodet kan gi råd, rettleiing og informasjon om rettane dine som pasient, brukar eller pårørande. Pasient- og brukarombodet kan også hjelpe deg med å formulere og vidareformidle spørsmål eller klagar til den rette instansen.

Norsk
Kva kan Pasient- og brukarombodet gjere for deg?
English
What can your Health & Social Services ombudsman do for you?
Pasient- og brukarombodet svarar ikkje for innhald henta frå eksterne nettsider.
Design by : Sommerseth Design
Powered by : Adrem Publish
Pasient- og brukarombodet
Webredaktør : Kjell J. Vang (Pasient- og brukarombodet for Nord-Trøndelag)
Redaktør : Runar Finvåg (Pasient- og brukarombodet for Møre og Romsdal)