Torsdag 2. oktober 2014 Kl: 8:21
Søk :
  Saker : Nyheter : Alle :
Pasientombudet RSS Feed De siste nyhetene via RSS
Snarvei :
Pasient- og Brukerombudet

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET


Velkommen! Vi arbeider for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten, og for å bidra til å bedre kvaliteten i disse tjenestene.

Pasient- og brukerombud:
Torunn Grinvoll

Postadresse: Postboks 2104, 3103 Tønsberg
vestfold@pasientogbrukerombudet.no
Tlf. 33 34 77 90

Besøksadresse er Storgaten 35/37 i Tønsberg.
Kontoret ligger på hjørnet nederst på torvet, i tredje etasje. Bruk ringeklokke ved døren.
Ring oss gjerne! Hvis vi sitter opptatt og ikke kan ta telefonen, er det fint om du legger igjen navn og telefonnummer på vår telefonsvarer, så ringer vi deg tilbake så snart vi kan.

Hvor

finner du oss

Kontoret ligger nederst på Tønsberg torv i Storgt. 35/37, 3. etg.

Eksempler

på henvendelser til ombudet

Aktuelt

fra ombudet

Retting og sletting av journal

24.03.14

Retting og sletting av journal..

Flere av de henvendelsene vi mottar omhandler pasient.. Retting og sletting av journal

Helsehjelp i sykehjem

24.02.14

Helsehjelp i sykehjem..

Mange av våre saker omhandler problemstillinger ved .. Helsehjelp i sykehjem

Test

21.08.14

Test..

Ingress.. Test

Fagkonferanse i Bergen

12.05.14

Fagkonferanse i Bergen..

7.-9. mai hadde landets pasient- og brukerombudskonto.. Fagkonferanse i Bergen

Pasient- og brukerombudet er ikke ansvarlig for innholdet hentet fra eksterne nettsider.
Design by : Sommerseth Design
Powered by : Adrem Publish
Pasient- og brukerombudet i Vestfold
Postboks 2104,
3103 Tønsberg
Tlf. 33 34 77 90

E-post : vestfold@pasientogbrukerombudet.no