Torsdag 18. september 2014 Kl: 11:37
Søk :
  Saker : Nyheter : Alle :
Pasientombudet RSS Feed De siste nyhetene via RSS
Snarvei :
Pasient- og Brukerombudet

OM PASIENT- OG BRUKEROMBUDET


Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Hvis du har erfaringer og opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor. Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.

Reiser til og fra behandling
11.05.11, av: Jørn Vegar Jensbak

Skrevet av pasient- og brukerombud i Hedmark og Oppland Sandra Fahre

 

Vi har fått et nytt system for oppgjør og bestilling av behandlingsreiser. Dekning av reise til og fra behandling er en del av de rettigheter vi har som pasienter. Nyordningen har nå fungert i godt over et år. Det er grunn til å tro at oppstartproblemer er tilbakelagt og at ordningen har funnet den form den er ment å ha.

 

Det er flere gevinster ved den sentrale ordningen, bla at egenandeler for reiser registreres automatisk i frikortet for den enkelte. Det gis en god oversikt over dekningen av den enkelte reise og alt i alt har nyordningen ført til at flere fremmer sine krav på reiseoppgjør.

 

Pasient- og brukerombudet har siden starten mottatt en jevn strøm av spørsmål og klager vedrørende pasientreiser. Den enkelte sak er tatt opp med det lokale pasientreisekontoret i Moelv eller med senteret for pasientreiser i Skien. 

 

Den lange saksbehandlingstiden ved oppgjør skapte mye frustrasjon det første halve året. Problemet ble gradvis redusert utover året. Mange pasienter ble også forbauset over at skjemaet for å fremme krav ikke ble tilbudt dem etter behandling og søknadsskjemaene lå heller ikke framme. Dette problemet er det også tatt tak i.

 

Enkelte har imidlertid måttet vente i timevis på transport og vært med på lange ”rundreiser”, fordi det legges opp til felles transport i større grad. Videre har det vært sprikende praksis vedrørende dekning av reiser utenfor egen helseregion og det er eksempler på at Pasientreiser ikke har godkjent vanlige kjøreruter. Pasienter skal ikke få mer enn de har krav på, men sunn fornuft og kjennskap til lokale forhold må vektlegges for at avgjørelsen skal bli riktig.

 

Den 16. november 2010 skrev Pasient- og brukerombudet til Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS i Skien og påpekte flere svakheter ved det nye systemet, som så langt ikke har latt seg løse. Det er spesielt omkring bestilling og endring av reiser at problemene har vedvart, og deler av tjenesten har vist seg tungrodd og lite brukervennlig. 

 

I et tilfelle sendte fastlegen en elektronisk rekvisisjon direkte til pasientreisekontoret for sin eldre pasient som skulle til undersøkelse på sykehuset. Timen ble imidlertid flyttet. Da oppstod problemene, for det viste seg nesten umulig å endre en allerede bestilt transport. Ektefellen ble fortalt at reisen ikke kunne endres uten ny rekvisisjon. I praksis betydde det ny time hos fastlegen. Videre fikk hun beskjed om at pasienten måtte ringe dagen før transporten skulle finne sted for å bekrefte bestillingen. Hun mente at hennes mann umulig kunne klart å håndtere reisen uten hennes hjelp. Selv om hun hadde mye erfaring med å ordne opp, opplevde hun kontakten med kontoret som omstendelig. Hun opplevde lite gehør da hun ga tilbakemelding om det hun opplevde som et lite brukervennlig system.

 

Automatiseringen av en sentral bestillertjeneste gir angivelig økonomisk gevinst og mulighet til økt kompetanse. Imidlertid vil brukerne av tjenesten måtte forholde seg til en tjeneste som er mindre fleksibel og som ikke gir rom for individuell veiledning og hjelp.

 

Det er ikke bare eldre mennesker som opplever det uoverstigelig å forholde seg til en automatisk telefontjeneste som gir en lang talebeskjed og mulighet til å ”taste seg” videre i menyen. Den stiller krav til at man er rask i oppfattelsen, har god hukommelse, god hørsel og konsentrasjon, og har norsk som morsmål!

 

En rekke brukergrupper som ellers har små utfordringer eller handikap, er ikke i stand til å bruke ordningen og blir dermed ekskludert fra tjenesten. På bakgrunn av erfaringer med fremmedspråklige har pasient- og brukerombudet konkret foreslått at tjenesten også gir informasjon på engelsk. Det samme gjelder skjema for refusjonskrav som per i dag kun finnes på norsk, nynorsk og samisk.

 

Det går en smertegrense der hvor mennesker som ellers er selvhjulpne i det daglige, blir avhengig av andres hjelp for å få helt nødvendig transport og nå fram med sine krav.

Pasientreisers automatiserte telefontjeneste overskrider etter ombudets mening denne smertegrensen. Det felles telefonnummer 05515 til pasientreiser gir en lang talebeskjed som kun er på norsk og som har omfattende menyvalg.

 

Det er alvorlig når automatiserte og store systemer utestenger store grupper i samfunnet.  Pasient- og brukerombudet ønsker å bidra til å gjøre pasientreiseordningen mer brukervennlig, men er bekymret for at ordningen i dag ikke er tilstrekkelig imøtekommende og fleksibel.

 

 

 

.  

 

 

Pasient- og brukerombudet er ikke ansvarlig for innholdet hentet fra eksterne nettsider.
Design by : Sommerseth Design
Powered by : Adrem Publish
Pasient- og brukerombudet
Webredaktør : Kjell J. Vang (Pasient- og brukerombudet for Nord-Trøndelag)
Redaktør : Runar Finvåg (Pasient- og brukerombudet for Møre og Romsdal)