Mandag 22. september 2014 Kl: 16:12
Søk :
  Saker : Nyheter : Alle :
Pasientombudet RSS Feed De siste nyhetene via RSS
Snarvei :
Pasient- og Brukerombudet

OM PASIENT- OG BRUKEROMBUDET


Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Hvis du har erfaringer og opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor. Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.

Rusbehandling uten faglige retningslinjer
11.05.10, av: Kjell J. Vang

Riksrevisjonen har undersøkt private institusjoner innafor tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er kvaliteten ved institusjonene og de regionale helseforetakas oppfølging av dem som er satt under lupa. Rapporten ble overlevert til Stortinget 29. april 2010.

Undersøkelsen konkluderer med at nasjonale retningslinjer og vegledere er mangelvare innen rusbehandlinga. Mange ruspasienter som har krav på og ønsker utarbeidd individuell plan, har ikke fått det. Og der det er laga individuelle planer, preges de av mangler. Riksrevisor Jørgen Kosmo krever mer målretta arbeid for å sikre et tjenestetilbud der pasientene får den behandlinga de skal ha.

Heller ikke internkontroll og kvalitetssystem følges opp i tilstrekkelig grad, verken av institusjonene sjøl eller av de regionale helseforetaka.

Ved å gå inn på lenka nedafor kan du lese Riksrevisjonens pressemelding om saka. Der kan du også laste ned heile rapporten Dokument 3:7 (2009-2010).

http://www.riksrevisjonen.no/Presserom/Pressemeldinger/Sider/TSB.aspx

Pasient- og brukerombudet er ikke ansvarlig for innholdet hentet fra eksterne nettsider.
Design by : Sommerseth Design
Powered by : Adrem Publish
Pasient- og brukerombudet
Webredaktør : Kjell J. Vang (Pasient- og brukerombudet for Nord-Trøndelag)
Redaktør : Runar Finvåg (Pasient- og brukerombudet for Møre og Romsdal)